Jevrejska poređenja

Prva rabinska poređenja pojavljuju se tek negde oko 80. godine posle Hrista, dakle pedesetak godina nakon Isusovog raspeća. Neka od njih izuzetno podsećaju na sačuvana novozavetna poređenja, tako da tu može da se nasluti Isusov uticaj na rabinsko mišljenje završetka 1. veka.

Poređenje o dobro ukorenjenom drvetu

Onaj čija je mudrost obilnija od njegovih dela, kome je sličan? On je poput drveta čije su grane obilne ali je malo korena. I dolazi vetar i iščupa ga i obori. Kao što je pisano: »Jer će biti kao vrijes u pustinji, koji ne osjeća kad dođe dobro, nego stoji u pustinji.« (Jer 17,6). Ali onaj čija su dela obilnija od mudrosti, kome je sličan?

On je poput drveta čijih je grana malo, ali je mnogo korena; tako da čak i svi vetrovi sveta dođu i zapušu protiv njega, ne može se pomeriti sa svojega mesta. Kao što je pisano: »Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.« (Jer 17,8) /U nekim rukopisima nema tekstova iz Jeremijine knjige, što poređenje čini još više nalik na Matej 7,24-27/

Mudre i lude zvanice

Rabbi Johanan ben Zakkai je rekao: Poređenje. To je poput kralja koji pozva svoje sluge na gozbu bez zakazivanja vremena. Mudri se doteraše i sedoše pred vratima palate, rekavši: »Manjka li nečega u kraljevskoj palati?« A ludi odoše za svojim poslom, govoreći: »Može li biti gozbe bez pripreme?« Iznenada kralj se zaželje prisutnosti svojih slugu. Mudri uđoše doterani, dok ludi uđoše blatnjavi. Kralj se obradova mudrima, ali se naljuti na lude. Reče: “Oni koji su se doterali za gozbu neka sednu, jedu i piju. Ali oni koji se nisu odenuli za gozbu, neka stoje i gledaju.”

Kraljev polog

Kada je sin rabina Johanana ben Zakkaia umro, različiti rabini dođoše pokušavajući ga utešiti, ali on odbi reči saosećanja. Tada uđe rabin Eleazar (ben Arak), sede pred njega i reče: “Prispodobit ću ti prispodobu. Čemu je to slično? To je kao čovek kojemu kralj položi polog. Svaki bi dan čovek kukao i zapomagao: ‘Jao meni. Kada ću biti na miru od ove odgovornosti?’ Tako si i ti, gospodaru, imao sina. Čitao je Toru – Petoknjižje, Proroke, Spise; Mišnu, halake i hagade. Otišao je bezgrešan s ovoga sveta. I trebaš se utešiti kad si vratio neoštećeno što ti je povereno.” Reče mu rabin Johanan: “Eleazare, sine moj, ti si me utešio onako kako ljudi trebaju tešiti”.

Mudri i ludi gosti na večeri

(Prethodno je opisan pokolj Jevreja, koji se odigrao dvanaest meseci nakon mučeništva rabi Akibe). Rabi Meir reče: Oni prispodobljuju prispodobu. Čemu je to slično? To je kao kralj koji načini gozbu i pozva goste ne odredivši vreme kada trebaju otići. Mudri među njima odoše u deveti sat, vratiše se kući i odoše u krevet dok još bejaše svetla. Drugi odoše o zalasku, dok su trgovine još bile otvorene i svetiljke gorile, uđoše u svoje kuće i legoše u krevet pod svetlošću svetiljke. Drugi pak odoše u drugi ili treći sat noću kad su neke trgovine bile otvorene a neke zatvorene, neki s upaljenim svetiljkama a neki s ugašenim, uđoše u svoje kuće i legoše u mraku. Oni koji ostadoše na gozbi opiše se, te raniše i ubiše jedni druge; kao što je rečeno: “Videh Gospoda gde stoji kraj žrtvenika i govori: Udari u glavice stupova, neka se pragovi zatresu! Svima ću satrti glave, što ostane, pod mač ću udariti. Nijedan neće uteći, niko se neće spasiti.”

Izgubljeni novčić

Rabi Pinhas ben Jair otvori svoje izlaganje s tekstom: “Ako ga potražiš kao srebro” (Priče 2,4). Ako potražite reči Tore kao blago skriveno, Sveti, blagosloven bio, neće vam uskratiti vaše nagrade. Poređenje. To je kao čovek koji kad izgubi selu (pola šekela) ili obol u svojoj kući, pali svetiljku za svetiljkom, fitilj za fitiljom, dok ga ne nađe. Ali gle, ako će za ovim stvarima koje su samo prolazne i ovosvetske, čovek upaliti tolike svetiljke i osvetljavati dok ne nađe gde su skrivene, koliko mnogo više trebate da tragate za rečima Tore, koje su život i sadašnjeg i budućeg sveta, kao za skrivenim blagom?

Debeli čovek na magarcu

(Midraš odnosno rabinsko tumačenje, Psalma 114,1 ilustruje reakciju Izraelaca prema Egipćanima kada se Izlazak napokon dogodio) Rabi Berekija je rekao poređenje o debelom čoveku koji jaše magarca. Debeli se čovek pitao: “Kada ću sjahati s magarca?”, a magarac se pitao: “Kada će ovaj sjahati s mene?” Kad je došlo vreme da debeli čovek sjaše, ne znam ko je bio sretniji.